Manyetik Kireç Önleyici

Yüksek yoğunluklu manyetik kireç önleyici

Mıknatıslar tarafından suya aktarılan manyetik etki ve manyetik etkinin kuvveti, suyun iletkenliği doğrultusunda; normal şartlarda ; su tarafından, en az 24 saat süreyle muhafaza edilir. Bu süre söz konusu etkenlerin büyüklüğüne, değişkenliğine bağlı olarak 48 , hatta 72 saate kadar çıkmaktadır. Söz konusu sürelerden sonra manyetik etki kaybolmaya başlar. Bu sebeple manyetik kireç önleyicinin takılacağı nokta çok önemlidir. Örneğin; depo, tank v.b. suyun uzun süre bekleyebileceği yerlerde depo girişi değil,çıkışına monte edilmelidir.

Manyetik kireç önleyicilerde , mıknatısların suya aktardıkları manyetik akım çok önemlidir. Mıknatıslar üretildikleri alaşım, manyetik akı yoğunluğu ve kullanım sıcaklıklarıyla anılırlar. Bununla birlikte aynı alaşımdan mamül, aynı manyetik akı yoğunluğuna ve kullanım sıcaklığına sahip mıknatıslar, su üzerinde birbirlerinden oldukça farklı etkiye sahip olabilirler. ,Bu açıdan aynı mıknatıslar kullanılarak üretilmiş olsalar bile, farklı manyetik kireç önleyicilerde, manyetik etki farkı söz konusudur. Cihaz içerisindeki mıknatısların konumu ve gücü oluşturulacak manyetik akının büyüklüğü üzerinde etkilidir. Manyetik kireç önleyicilerin üretimindeki asıl sır, zaten tam bu noktada gizlidir.

Manyetik kireç önleyicilerde , mıknatısların suya aktardıkları manyetik akım çok önemlidir. Mıknatıslar üretildikleri alaşım, manyetik akı yoğunluğu ve kullanım sıcaklıklarıyla anılırlar. Bununla birlikte aynı alaşımdan mamül, aynı manyetik akı yoğunluğuna ve kullanım sıcaklığına sahip mıknatıslar, su üzerinde birbirlerinden oldukça farklı etkiye sahip olabilirler. ,Bu açıdan aynı mıknatıslar kullanılarak üretilmiş olsalar bile, farklı manyetik kireç önleyicilerde, manyetik etki farkı söz konusudur. Cihaz içerisindeki mıknatısların konumu ve gücü oluşturulacak manyetik akının büyüklüğü üzerinde etkilidir. Manyetik kireç önleyicilerin üretimindeki asıl sır, zaten tam bu noktada gizlidir.